Clarificări privind analizele de laborator

Analizele de sânge sunt un pas indispensabil în realizarea planurilor de nutriție personalizate Metabolic Balance. Setul de analize complet (36 valori) permite identificarea tulburărilor multor sisteme și organe și este o bază indispensabilă pentru realizarea unui plan de nutriție cu adevărat personalizat. Variațiile valorilor de laborator, chiar și în cazul în sunt în intervalul considerat normal, ne dau indicații valoroase despre starea de sănătate. În funcție de aceste valori vor fi selectate anumite alimente, și vor fi excluse altele, pentru cele patru faze ale programului Metabolic Balance.

Setul de analize este standardizat și este necesar integral.

Valorile de laborator necesare vor fi comunicate de către medicul consilier în cadrul primei ședințe de consiliere.

Analizele pentru realizarea planurilor noastre pentru clienții din România se realizează în laboratoarele din țară. Valorile din fișele de analize se transmit, prin platforma informatică centralizată, către Institutul Metabolic Balance din Isen, Germania unde sunt prelucrate.

Modalitatea de lucru a medicilor consilieri din rețeaua Metabolic Balance cu diferite laboratoare din România este stabilită de către aceștia nu de către Metabolic Balance SRL.  Medicii noștri parteneri au flexibilitatea să lucreze cu ce laboratoare preferă în vederea simplificării procedurilor lor de lucru sau în baza unor parteneriate agreate.

Pentru a veni în întâmpinarea pacienților care au abonamente, reduceri sau preferă anumite laboratoare îi putem susține prin identificarea unui medic consilier care acceptă analize de la laboratoarele respective. Condițiile de eligibilitate pentru ca un laborator să fie acceptat pentru programul Metabolic Balance sunt următoarele:

  • Să fie un laborator autorizat
  • Laboratorul să furnizeze întregul set de analize necesare (toate cele 36 valori de sânge)
  • Fișele de analize să includă intervalele de referință pentru valorile normale și patologice

Clienții care întâmpină dificultăți să identifice un medic consilier care acceptă analize de la laboratorul preferat, cu respectarea condițiilor de mai sus, ni se pot adresa pentru găsirea unei soluții pe următoarele canale:

Telefon: 0791 135 080
E-mail: info@metabolic-balance.com.ro